Click Here To Visit SIP Broker  

Go Back   Voxalot / SIP Broker Support Forums > Voxalot Forums > Polski Support Voxalot

Polski Support Voxalot Pomoc, porady i opinie o Voxalot w jezyku polskim.

 
 
 
 
Thread Tools Display Modes
Prev Previous Post   Next Post Next
Unread 06-06-2007, 07:15 PM   #1
artlon
 
artlon's Avatar
 
Join Date: May 2007
Location: London, UK - Wloclawek, PL
Posts: 15
Thanks: 4
Thanked 5 Times in 4 Posts
artlon is on a distinguished road
Send a message via Skype™ to artlon
Post [Instrukcja]Dial plan

Dial plan pozwala nam na określenie, przez którego z zarejestrowanych na naszym koncie operatorów ma obsłużyć określone połączenie. Przykładowo jeden z operatorów ma bardzo atrakcyjne stawki na połączenia do sieci stacjonarnych, drugi natomiast jest najtańszy przy połączeniach do sieci komórkowych. I właśnie w takiej sytuacji nieoceniony okazuje się być dial plan.

Dial plan może składać się z nieskończonej ilości pozycji. Każdej z pozycji przypisany jest numer, który określa jej priorytet na liście. Im niższy numer tym większy priorytet.

Prosty Dial Plan
 1. Po zalogowaniu, kliknij na link Diall Plan w menu po prawej stronie ekranu. Możesz tu dodawać nowe dial plany lub edytować istniejące.
 2. Aby dodać nowy wpis, kliknij na link [Add].
 3. W tym momencie pojawi się kilka pól do wypełnienia. Tu musisz podać kilka informacji na temat swojego dial planu.
  • Nadaj priorytet (pamiętaj iż liczby te nie mogą się powtarzać oraz iż im niższa liczba tym wyższy priorytet).
  • Wprowadź zasadę, według której Twój dial plan ma obowiązywać.
   begins with - numer zaczyna się od podanych przez Ciebie cyfr
   equals - numer odpowiada dokładnie podanemu przez Ciebie
   W polu wyboru route to wybierz operatora, który ma zrealizować połączenie.


W powyższym przykładzie numer rozpoczynający się cyframi 04 zostanie zrealizowany przez operatora "halonet".

Zaawansowany Dial Plan


Aby w pełni korzystać z wszystkich opcji, które oferuje diall plan, należy dokonać ustawień w widoku zaawansowanym, klikając na link [Advanced Settings].
W widoku zaawansowanym widzimy 5 głównych sekcji:
 1. Priority - wcześniej omawiany już priorytet.
 2. Pattern - ciąg znaków, według którego sprawdzany jest wybierany numer.
 3. Replacement - instrukcja, która mówi na co zamienić wybierany numer.
 4. Provider - operator, który ma zrealizować połączenie.
 5. ENUM Replacement - instrukcja określająca na co zamienić wybierany numer przy użyciu ENUM.

Przyjrzyjmy się bliżej każdej z sekcji.

1. Priority
Tą opcja została już omówiona powyżej. Krótko mówiąc - czym niższa liczba, tym wyższy priorytet.

2. Pattern
Tu wpisujemy ciąg cyfr, z którymi zostanie porównany wybierany numer.
Jest kilka zasad, których musimy się trzymać przy wpisywaniu naszego ciągu cyfr:
 • Ciąg musi zaczynać się od podkreślnika _.
 • X oznacza dowolną cyfrę z zakresu 0-9.
 • Z oznacza dowolną cyfrę z zakresu 1-9.
 • N oznacza dowolną cyfrę z zakresu 2-9.
 • [ ] odzwierciedla cyfry określone w nawiasie, przykładowo [25] odzwierciedla cyfry 2 i 5; [2-5] odzwierciedla cyfry 2,3,4,5; [02-5] odzwierciedla cyfry 0,2,3,4,5.
 • . odzwierciedla dowolną ilość dowolnych cyfr.

Kilka przykładów:
_9XXXXXXX odzwierciedla 98175555
_9817XXXX odzwierciedla 98175555
_13ZXX. odzwierciedla 131241 jednak nie 1300123456 ponieważ użycie Z eliminuje 0

3. Replacement
Ta opcja pozwala nam zamienić lub dodać kilka cyfr do wybieranego numeru (jeśli spełnia on warunki ustalone w sekcji Pattern)
Polecenie to ma ogólną postać Prefix${EXTEN:count1:count2}Suffix, gdzie składowe count1 i count 2 nie są wymagane do poprawnego działania.
Zajmijmy się poszczególnymi partiami polecenia z osobna:
1.${EXTEN}
Jest to domyślna postać polecenia i w praktyce równoważna jest wybieranemu numerowi. Gdy wybieramy przykładowo numer 0602123456 i spełnia on warunki ustalone w sekcji Pattern, to po użyciu tego polecenia nie zostanie on zamieniony.
2. Count1
Składowa ta może być liczbą dodatnią lub ujemną.
Jeśli jest liczbą dodatnią, wtedy z wybieranego numeru zostaje obciętych tyle pierwszych cyfr, ile wynosiła składowa. Na przykład wybierając numer 602123456, który spełnia warunki ustalone w sekcji Pattern to:
${EXTEN:2} = 2123456
${EXTEN:5} = 3456 itd.

Jeśli jest natomiast liczbą ujemną, działa w podobny sposób, z tym że obcina cyfry znajdujące się na końcu wybieranego numeru. Biorąc pod uwagę ten sam numer 602123456 mamy:
${EXTEN:-2} = 6021234
${EXTEN:-5} = 6021 itd.
3. Count2
Składową tą możemy użyć tylko i wyłącznie w przypadku, gdy wcześniej użyliśmy składowej Count1. Może ona być tylko liczbą dodatnią. Określa ona ile cyfr z wybieranego numeru powinno być branych pod uwagę, po tych obciętych przez składową Count1. Opierając się na dobrze znanym nam numerze 602123456, po użyciu polecenia ${EXTEN:3:5} = 12345 (obcięte zostają trzy pierwsze cyfry i brane jest pod uwagę tylko pięć kolejnych).
4. Prefix i Suffix
Przy pomocy tych atrybutów można zdefiniować cyfry które będą dodane przed i po wybieranym numerze.
Przykładowo wybierając numer 602123456 po zastosowaniu polecenia 0048${EXTEN} otrzymujemy numer w postaci 0048602123456.
4. Provider
W tym polu wyboru, jak sama nazwa wskazuje wybieramy operatora, za pomocą którego zostanie zrealizowane połączenie.

5. ENUM Replacement
Do tej opcji mają zastosowanie polecenia identyczne jak w punkcie 3. Dzięki tej funkcji, wybierany numer jest najpierw sprawdzany w bazie ENUM. Kiedy nie zostaje odnaleziony, połączenie jest przekazywane do zrealizowania poprzez operatora zdefiniowanego w sekcji Providers.


______________________________________________


Wprowadzanie zaawansowanego Dial Planu.

1. Po zalogowaniu do konta VoXaLot, kliknij na link Dial Plans w menu po prawej stronie ekranu.

2.Kliknij na link [Add]. Na ekranie pojawi się poniższa ramka.
3. Kliknij na link [Advanced Mode]. Pojawi się poniższy widok.
4. W tym widoku należy wprowadzić kilka elementów dotyczących Twojego dial planu:
 • Priorytet, określający ważność w stosunku do innych dial planów.
 • Ciąg znaków, według którego będzie porównywany numer podczas dzwonienia.
 • Polecenie, według którego zostanie sformatowany numer przed przekazaniem operatorowi.
 • Operatora, który ma zrealizować połączenie, jeśli numer spełni określone warunki.
 • Opcjonalnie polecenie, według którego zostanie sformatowany numer, przed przeszukaniem bazy ENUM.

PrzykładW powyższym przykładzie, każdy numer spełniający warunki:
 • zaczyna sie od 0,
 • trzy kolejne cyfry są cyframi z zakresu 1-9,
 • sześć kolejnych cyfr są cyframi dowolnymi.

Jeśli powyższe warunki są spełnione, zostaje z numeru "obcięte" rozpoczynające go 0 i dodany prefix 0048, po czym numer zostaje sprawdzony w bazie ENUM. Jeśli nie zostanie odnaleziony, zostaje przekazany do zrealizowania operatorowi zdefiniowanemu jako internetcalls.
__________________

Last edited by artlon; 09-02-2007 at 05:34 PM.
artlon is offline   Reply With Quote
 

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump

Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
Dial plan problems with FaktorTel and VoXaLoT Hally Voxalot Support 1 01-06-2007 09:21 AM
Norway toll free number dial plan ? shezad Voxalot Support 1 11-11-2006 12:09 AM
Dial plan for tool free number drhilbert00 Voxalot Support 4 11-07-2006 04:33 PM
dial plan help please muzzza Voxalot Support 0 09-01-2006 11:38 AM
Default Voxalot Dial Plan Bazza Voxalot Support 5 06-07-2006 12:50 PM


All times are GMT. The time now is 10:35 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.