Voxalot / SIP Broker Support Forums

Voxalot / SIP Broker Support Forums (https://forum.sipbroker.com/index.php)
-   Polski Support Voxalot (https://forum.sipbroker.com/forumdisplay.php?f=15)
-   -   Voxalot, dziękuję za wspaniały serwis. (https://forum.sipbroker.com/showthread.php?t=7459)

jozef 11-05-2011 07:41 AM

Voxalot, dziękuję za wspaniały serwis.
 
Moja przygoda z VoIP zaczęła się od Voxalot'a. Smutne to, że "Wszystko co dobre kiedyś się kończy".

Voxalot, dziękuję za wspólny czas i wspaniały serwis. Powodzenia w nowych projektach.
Józef


All times are GMT. The time now is 03:44 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.