Click Here To Visit SIP Broker  

Go Back   Voxalot / SIP Broker Support Forums > Members List

 
 
rec9140 is on a distinguished road

rec9140 rec9140 is offline

Junior Member

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 2 of 2
 1. aventador
  04-11-2016 06:57 AM
  aventador
  http://biareview.com/ http://anztheme.com/ th*nh lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán trung tâm đ*o tạo kế toán ng trong số những gì cậu được truyền dạy, có cả cách chế bùa chú n*y. Diệp Thiên bình thường nh*n rỗi cũng chỉ vẽ chơi. Chế bùa ch*nh thức như hôm nay mới l* lần đầu.
  Thử bát nước ấm Lôi Vụ đem đến, Diệp Thiên đổ 10 gam bột chu sa v*o. Bát nước trong veo bỗng chốc loang m*u rồi hiện dần th*nh sắc đỏ.
  Rửa sạch bút lông, Diệp Thiên đứng trước b*n, tay phải cầm bút ngưng thần tĩnh kh*. Khoảng một phút sau, tay phải nhanh chóng đưa vĩ h*o của bút lông chấm nhẹ trong bát nước chu sa đỏ quánh, tiếp đó viết lên tấm giấy Ma Ho*ng b*y ngay trước mặt.
  Trong lúc Diệp Thiên chăm chú viết, cánh tay cậu
 2. the_bear99
  10-04-2009 11:08 AM
  the_bear99
  Hi, I've seen some messages from you regarding the netgear wgr615V router. Do you still use this? I have been trying to set mine up with voxalot without success. Voxalot says you should change the router's dialplan, but I have not been able to figure out how to do that at all. Have you? Thanks for any help.

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: 08-29-2008 04:15 AM
 • Join Date: 04-06-2007
 • Referrals: 0

All times are GMT. The time now is 01:15 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.