Click Here To Visit SIP Broker  

Go Back   Voxalot / SIP Broker Support Forums > Members List

 
 
ebrahem01212037 is on a distinguished road

ebrahem01212037 ebrahem01212037 is offline

Junior Member

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  04-11-2016 06:58 AM
  aventador
  http://biareview.com/ http://anztheme.com/ th*nh lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán trung tâm đ*o tạo kế toán rừ hạn hán.
  Còn về việc đạo sĩ lập đ*n cầu khấn, c*ng không rời khỏi bùa chú, hoặc thư phù ở chương biểu, thượng tấu trên trời, hoặc dùng bùa hiệu triệu mời gọi thần thánh, tất cả để sát quỷ, chăm sóc phù trợ cho con người, siêu thoát vong hồn.
  Nhưng dù l* loại bùa chú n*o, tư tưởng của bùa chú cơ bản được xây dựng trên t*n ngưỡng quỷ thần, gọi l* triệu thần hặc quỷ, l* vật để trấn ma h*ng yêu.
  Nhưng ng*y nay khoa học kỹ thuật phát triển, dùng bùa chú để trị bệnh có khi lại l* mông muội, hơn nữa bệnh cũng chưa chắc l* do ma quỷ gây nên, m* có khi lại l* nguyên nhân khác.
  Dựa v*o hiểu biết

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: 04-07-2007 07:43 AM
 • Join Date: 04-07-2007
 • Referrals: 0

Contact Info

Instant Messaging
Send an Instant Message to ebrahem01212037 Using...
This Page
https://forum.sipbroker.com/member.php?u=1070

All times are GMT. The time now is 07:37 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.