Click Here To Visit SIP Broker  

Go Back   Voxalot / SIP Broker Support Forums > Members List

 
 
vpsswitch is on a distinguished road

vpsswitch vpsswitch is offline

Junior Member

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  04-11-2016 06:17 AM
  aventador
  http://biareview.com/ http://anztheme.com/ th*nh lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán trung tâm đ*o tạo kế toán cedes trị giá bảy tám mươi vạn, xem như l* của ng*i vậy…
  Lưu Đại Ch* sau khi được Diệp Thiên đỡ dậy, cả người cũng giãi b*y hết trên ghế rồi. hôm nay sau khi bị Diệp Thiên nói trúng tình hình công ty, Lưu Tổng vốn còn có thể chống đỡ được một thời gian, nhưng thật sự l* sơn cùng thủy tận rồi.
  Cần biết, hiện nay công ty phần lớn đều bị siết nợ. Lưu Đại Ch* nợ không *t tiền bên ngo*i, đồng thời bên ngo*i cũng nợ anh ta rất nhiều tiền, chặt đầu cá vá đầu tôm cũng có thể chống đỡ được qua một thời gian.
  Nhưng một khi tin công ty anh ta sắp phá sản truyền ra ngo*i, tình hình sẽ trở nên nghiêm tr

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: 06-09-2007 08:46 PM
 • Join Date: 03-24-2007
 • Referrals: 0

All times are GMT. The time now is 07:51 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.