Click Here To Visit SIP Broker  

Go Back   Voxalot / SIP Broker Support Forums > Members List

 
 
Grat is on a distinguished road

Grat Grat is offline

Junior Member

Visitor Messages

Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  04-11-2016 06:58 AM
  aventador
  http://biareview.com/ http://anztheme.com/ th*nh lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán trung tâm đ*o tạo kế toán hợp với đọc thần chú. Có thế bùa vẽ ra mới chứa công hiệu pháp lực. có câu nói thế n*y: "Vẽ bùa không biết khiếu, trái lại quỷ thần cười; vẽ bùa nếu biết khiếu, kinh hãi quỷ thần kêu!"
  Bùa chú của Đạo giáo sử dụng rất rộng rãi, có tác dụng trị bệnh cho người, dùng bùa chu sa viết vẽ trên giấy, đốt xong hòa tro trong nước, cho bệnh nhân uống hoặc đem bùa giam lại, sẽ l*m cho bệnh nhân khỏi bệnh.
  Cũng có bùa dùng để xua quỷ trấn t*, để người ta mang bên mình, hoặc dán trước cửa nh*. Có loại bùa dùng để giải trừ đại nạn chỉ cần đem quẳng ở chố đê vỡ để ngăn lũ lụt, hoặc bùa hiệu triệu để giải t

Statistics

Total Posts
Visitor Messages
General Information
 • Last Activity: 10-11-2009 01:06 AM
 • Join Date: 04-06-2007
 • Referrals: 0

All times are GMT. The time now is 11:01 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.