Click Here To Visit SIP Broker  

Go Back   Voxalot / SIP Broker Support Forums > wilsony2k

 
 
Conversation Between wilsony2k and aventador
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  04-11-2016 06:52 AM
  aventador
  http://biareview.com/ http://anztheme.com/ th*nh lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán trung tâm đ*o tạo kế toán
  Đang lúc hai người ngồi trò chuyện, bên ngo*i truyền v*o tiếng chuông cửa.
  Lôi Vụ đứng dậy, trông thấy quản l* khu vực dắt mấy bảo vệ trị an tới, liền chỉ cây ngọc lan trong phòng khách, bảo:
  - L* quản l* Vương *, cây ngọc lan n*y, giúp tôi dọn đi nhé…
  - Bê ra ngo*i thì đặt ở đâu thư ng*i?
  Vị quản l* Vương có chút không hiểu bèn thắc mắc. Ông chủ Lôi trước nay to*n trước mặt anh ta khoe khoang, cây ngọc lan n*y ông ta phải mất mấy vạn tìm người chăm bón uốn tỉa.
  - Tùy anh, đặt đâu cũng được. Tặng cho các anh luôn đấy, dù sao tôi cũng không cần nữa…
  Lôi Vụ buồn bực xua tay. Cây ngọc lan

All times are GMT. The time now is 06:01 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.