Click Here To Visit SIP Broker  

Go Back   Voxalot / SIP Broker Support Forums > AlexErko

 
 
Conversation Between AlexErko and aventador
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  04-11-2016 08:05 AM
  aventador
  http://biareview.com/ http://anztheme.com/ th*nh lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán trung tâm đ*o tạo kế toán có báo cáo thực tập rồi lấy bằng tốt nghiệp, thì đã sớm không làm rồi.
  Nhất là tên chủ nhiệm Tề ở phòng làm việc của đài, cả ngày nhìn Vu Thanh Nhã đắm đuối, trong hai tháng thực tập, ít nhất đã hẹn Vu Thanh Nhã ra ngoài dùng cơm 7, 8 lần, nhưng đều bị cô ta từ chối.
  Lần này chủ nhiệm Tề dứt khoát lấy danh nghĩa là sếp trong đài, nói với Vu Thanh Nhã rằng nếu không tham gia bữa tiệc hữu nghị tối này thì báo cáo thực tập của cô sẽ bị đánh giá là không hợp lệ.
  Thật ra cái được gọi là tiệc hữu nghị doan

All times are GMT. The time now is 01:39 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.