Click Here To Visit SIP Broker  

Go Back   Voxalot / SIP Broker Support Forums > 223348

 
 
Conversation Between 223348 and aventador
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  04-11-2016 06:13 AM
  aventador
  http://biareview.com/ http://anztheme.com/ th*nh lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán trung tâm đ*o tạo kế toán ra sắc mũi; lỗ mũi như giếng, lò; giếng không đầy nước, lò không đầy củi, đời người vinh hóa nhục." …ch*nh l* câu nói nghìn cổ nổi tiếng trong sách tướng.
  Ch*nh vì mũi l* đại diện của Tiên Thiên, cho nên ông thầy n*o m* không có bản lĩnh nhất định thì không bao giờ dám nhìn mũi nói chuyện. Cũng chỉ có Diệp Thiên mới có thể nhìn từ tướng mũi xem ra một chút điềm báo.
  - Haiz…Đừng nói nữa, anh bây giờ đầu óc rối bời. Hôm nay chú em khai trương l* đại hỉ. Chúng ta tạm thời không nhắc chuyện n*y nữa..
  Nghe Diệp Thiên nói xong, Trần Tổng lắc đầu. Chuyện buồn của ông ta gần đây thì nhiều lắm. Nếu

All times are GMT. The time now is 05:26 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2023, Jelsoft Enterprises Ltd.