Voxalot / SIP Broker Support Forums

Voxalot / SIP Broker Support Forums (http://forum.sipbroker.com/index.php)
-   Polski Support Voxalot (http://forum.sipbroker.com/forumdisplay.php?f=15)
-   -   [Instrukcja]Konfiguracja softphonu X-Lite. (http://forum.sipbroker.com/showthread.php?t=1680)

artlon 06-09-2007 01:18 PM

[Instrukcja]Konfiguracja softphonu X-Lite.
 
Jeśli nie posiadamy bramki VoIP możemy korzystać z softphonu oraz słuchawek i mikrofonu. Jednym z najpopularniejszych jest X-Lite, który można bezpłatnie pobrać ze strony producenta CounterPath.

Po zainstalowaniu i uruchomieniu w celu konfiguracji wykonujemy poniższe kroki.
1. Klikamy prawym klawiszem myszy w dowolny punk na softphonie.

2. Z menu kontekstowego wybieramy SIP Account Settings.... Pojawi się poniższe okno.


3. Naciskamy przycisk Add...

4. Wypełniamy następujące pola:
  • Display Name - nazwa użytkownika, może być dowolna.
  • Username - nasz numer VoXaLot (login).
  • Password - hasło w VoXaLot.
  • Authorization User - nasz numer VoXaLot (login).
  • Domain - voxalot.com
  • Send outhbound via - zaznaczamy proxy.
  • Address: wpisujemy eu.voxalot.com (oczywiście wcześniej właśnie ten serwer musi być wybrany w panelu użytkownika VoXaLot).
5. Naciśnij przycisk Apply w celu zachowania wprowadzonych zmian. Twój softphone jest już gotowy do zrealizowania pierwszego połączenia:).

P. S. Możliwe jest korzystanie z trzech serwerów proxy - us.voxalot.com, au.voxalot.com i eu.voxalot.com. Oczywiście dla użytkowników z Polski najmniejsze opóźnienia osiągniemy korzystając z tego trzeciego. Jednak każdy przypadek jest inny i należy sprawdzić to korzystając z polecenia ping.


All times are GMT. The time now is 02:59 PM.

Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.