Click Here To Visit SIP Broker  

Go Back   Voxalot / SIP Broker Support Forums > travelervii

 
 
Conversation Between travelervii and aventador
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  04-11-2016 06:40 AM
  aventador
  http://biareview.com/ http://anztheme.com/ thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán trung tâm đào tạo kế toán Thiên cũng biết là dùng để làm ǵ. Nếu như đổi đến đời sau, đây chắc là một căn pḥng pháo phương Nam sử dụng.
  - E hèm…
  Hơn 40 tuổi rồi, bị một thằng nhóc non choẹt như Diệp Thiên chế giễu, ông chủ Lôi không thể xấu hổ b́nh thường. Sau hai tiếng ho, bèn bảo:
  - Diệp đại sư, đây đều là ngày trước trang trí, ngài xem xem, có phải là không được ổn cho lắm?
  Diệp Thiên chỉ vào bốn bức tường, bảo:
  - Lôi Tổng, màu sắc này th́ không vấn đề ǵ, có điều họa tiết hoa văn trên tường tất cả đều phải xóa bỏ…
  - Được, được! Tôi sẽ cho sơn lại căn pḥng này.
  Bây giờ nếu có bảo Lôi Vụ phá bỏ ngôi biệt thự

All times are GMT. The time now is 03:09 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.