Click Here To Visit SIP Broker  

Go Back   Voxalot / SIP Broker Support Forums > stezanos

 
 
Conversation Between stezanos and aventador
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1
 1. aventador
  04-11-2016 07:18 AM
  aventador
  http://biareview.com/ http://anztheme.com/ thành lập công ty tư vấn luật dịch vụ kế toán trung tâm đào tạo kế toán người không có tiền, những người giàu có nhất Bắc Kinh, cũng có thể nằm trong số này.
  - Chú Vệ, từ từ...
  Diệp Thiên kêu Vệ Hồng Quân đă đứng dậy đi ra ngoài lại, lấy từ túi da của ḿnh kia một vạn đồng, t́m bao ĺ x́ mới mua, đút vào trong 1000 đồng, số c̣n lại đưa cả cho Vệ Hồng Quân.
  Vệ Hồng Quân nh́n thấy hành động của Diệp Thiên, có chút khó hiểu hỏi:
  - Diệp Thiên, đây là ǵ?
  - Chú Vệ, hôm nay chú gọi đến đây nhiều người hỗ trợ như vậy, cũng cần ư tứ một chút mà...
  Diệp Thiên cười cười, việc buôn bán và giang hồ giống nhau, ṣng phẳng sẽ dễ dàng hơn, Vệ Hồng Quân giúp ḿnh đó là nhân

All times are GMT. The time now is 05:27 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.7.2
Copyright ©2000 - 2021, Jelsoft Enterprises Ltd.